Proč pracovat s námi?

Vybudovali jsme si na trhu dobré jméno a s námi vsadíte na jistotu a spolehlivost.

Etický kodex

Jsme Autorizovanými zástupci

 • Autoleasing
 • Moneta Auto
 • Uni Credit Leasing
 • Credium Credit agricole group
 • ČSOB Leasing
 • Moneta Leasing
 • Cat Financial
 • Scania

Specializovaná leasingová společnost, která poskytuje služby finančního a operativního leasingu občanům, podnikatelským subjektům, státním a neziskovým organizacím i velkým firmám a financování potřeb formou spotřebitelského úvěru občanům i podnikatelům, člen finanční skupiny Erste Bank Group.

Moneta Auto je jedním z největších poskytovatelů leasingu a úvěrů na osobní a užitkové vozy v České republice. Dlouhodobě si drží první místo ve financování ojetých automobilů, ale stále více klientů s nimi financuje automobily nové – především díky jednoduchosti, flexibilitě, rychlosti a dostupnosti našich služeb.

UniCredit Leasing CZ, a. s., je univerzální společností nebankovního financování se silným finančním zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit. Od svého vzniku v roce 1991 (pod obchodním jménem CAC LEASING) patří UniCredit Leasing CZ, a. s., k lídrům trhu a v posledních letech je největší a nejvýznamnější společností nebankovního financování v České republice. Přijetím silné značky UniCredit 5. listopadu 2007 zdůraznila svoji příslušnost k vedoucí evropské finanční skupině.

UniCredit Leasing Slovakia je leasingová společnost, která aktivně působí na slovenském leasingovém trhu od roku 1996 a je součástí finanční skupiny UniCredit. Je jedním z předních hráčů na domácím trhu, stabilně umístěných v rámci vrcholných pozic už několik let.

Významná leasingová společnost, která na českém trhu figuruje zejména v oblasti spotřebitelských úvěrů a finančních a operativních leasingů. Credium v oblasti financování dopravní techniky nabízí retailové neznačkové i značkové financování. 100% vlastníkem je finanční společnost Crédit Agricole Consumer Finance (CA Consumer Finance) se sídlem v Paříži.

ČSOB Leasing, a.s. poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků, včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagóny, letadla apod. včetně syndikovaného financování apod.). Dále nabízí zákazníkům a obchodním partnerům širokou škálu produktů, jejichž předmětem je financování pořízení či užívání produktivního majetku (finanční leasing, zpětný leasing, releasing, zákaznický úvěr, full-service leasing, operativní leasing, fleet management, financování skladových zásob aj.).

Společnost Moneta Leasing, s.r.o. vznikla spojením tradice a odborné znalosti společnosti VB Leasing se silným zázemím skupiny GE Money. Pod novým názvem Moneta Leasing se představuje tato univerzální leasingová společnost jako všestranný a spolehlivý partner na financování s jistotou individuálního přístupu i odbornosti. Společnost Moneta Leasing se orientuje na financování osobních, užitkových a nákladních vozů, prostředků hromadné dopravy, strojů a technologických zařízení, kancelářské, zdravotnické a veterinární, zemědělské, lesnické, stavební, manipulační a komunální techniky.

Caterpillar Financial Services nabízí širokou škálu možností financování strojů prodávaných společností Phoenix-Zeppelin, tedy především stavební techniky, energetických zařízení, příslušenství apod. Ze 100% je vlastněna největším celosvětovým výrobcem stavební techniky, společností Caterpillar Inc (Caterpillar®).

Scania Finance Czech Republic, spol.s r.o., je značková leasingová společnost. Scania Finance poskytuje flexibilní řešení, která nabízí předvídatelné ceny a nízká rizika po celou dobu životního cyklu vašich vozidel. Scania Financial Services působí v Evropě, Turecku, Jižní Koreji, Jižní Africe a Chile.

Kdo jsme?

CAR-BACK, spol. s r.o.. byla založena v roce 2004 a od té doby si získala velmi stabilní postavení na specifickém trhu s pohledávkami. Orientujeme se na spolupráci s finančním sektorem, především na leasingové a splátkové společnosti, pro které zajišťujeme komplexní služby při řešení obchodních případů.

Nedílnou součást managementu CAR-BACK, spol. s r.o.. tvoří vnitřní oddělení kontroly, které pravidelně vyhodnocuje všechny složky personální struktury nejen z hlediska funkční výkonnosti, ale také dohlíží nad dodržováním legislativních a etických kodexů. Všechny procesy jsou nastaveny tak, aby docházelo k neustálému zvyšování kvality práce a zároveň reflexi na aktuální situaci na trhu.

CAR-BACK, spol. s r.o.. má stabilní zaměstnaneckou základnu. Tvoří ji kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteří jsou specializováni pro konkrétní úkoly a pravidelně absolvují firemní semináře. Vždy jednají s nejvyšší efektivitou ve prospěch obchodního partnera a současně maximálně respektují práva klienta a dodržují legislativní podmínky. Mottem naší činnosti je důvěra, svědomitost a zodpovědnost.

Naše společnost podstoupila hodnocení skóringovým modelem společnosti Bisnode Česká republika, a.s. a na jeho základě jsme od společnosti obdrželi certifikát solventní firmy, který potvrzuje naše
členství v Registru solventních firem.

Registr solventních firem zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.

 • Mimosoudní vymáhání pohledávek
 • Prověrky klientů (poskytování kreditních informací)
 • Audit zásob vozidel(Stock Audit)

Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou každý den v kontaktu s dlužníky a umí na základě zkušeností efektivně řešit všechny situace, které vzniknou v průběhu jednání. Proces vymáhání pohledávek, které dostáváme k řešení, se dá rozdělit do dvou fází:

Rané pohledávky (Early Collection)

V této fázi nám jde především o zachování dobrého vztahu mezi Vámi a zákazníkem a opětovné navázání fungující spolupráce. Staráme se o zasílání písemných upomínek a kontaktujeme dlužníka vstřícnou formou po telefonu.

Inkaso pohledávek (Late Collection)

Pokud vstřícné řešení vzniklé pohedávky selže, předáme zakázku našim zkušeným inkasním inspektorům, mezi jejichž práci patří: dohledání dlužníka, inkaso hotovosti, uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, sepsání exekučního zápisu, odebrání a uskladnění předmětu financování, žalobní vymáhání, exekuce.

Proces prevence poskytnutí rizikové půjčky, který má za účel zabránit poklesu vašeho cash flow a který spočívá v prověření potenciálního zákazníka z platebního, ekonomického a personálního hlediska i z hlediska obchodních vazeb. Využíváme všechny obvyklé neplacené i placené databáze, včetně přístupu k údajům o platbách zdravotního pojištění či DPH. Používáme vyspělý software, vytvořený na míru našim potřebám, abychom dosáhli maximální efektivity a minimální ceny pro našeho klienta. Tuto službu poskytujeme ve třech stupních náročnosti:

Soft

Kvalifikované posouzení a zhodnocení obchodního případu za pomoci všech dostupných komerčních i nekomerčních databází. Výsledná zpráva do 2 hodin.

Full

Veškeré služby varianty „soft“ včetně osobní návštěvy všech adres zákazníka i ostatních propojených subjektů. Výsledná zpráva do 24 hodin.

Komplex

Veškeré služby varianty „full“ včetně vypracování protokolu o předání a převzetí financované věci. Výsledná zpráva do 24 hodin.

Nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem jaký je momentálně na trhu – tj. vlastní a plně funkční on-line SW aplikací provádíme pečlivé kontroly předfinancovaných vozidel (stock audit) u prodejců na jejich provozovnách. Přímo na místě provádíme kontrolu stavu vozidla včetně fotodokumentace financovaných vozů, kontrolu jejich VIN kódů, stavu tachometru, případnou kontrolu VTP či STK a emisí i případného poškození vozidla. Klient v naší vlastní SW aplikaci může on-line sledovat stav a zejména vývoj kontrol v čase. Vycházíme i z vlastních zkušeností na trhu s prodejem automobilů.

Naší činností pomáháme udržet vzájemnou důvěru a zejména dobrou spolupráci mezi poskytovateli předfinancování a prodejci vozidel. Poskytovatele předfinancování současně informujeme o všech skutečnostech či změnách zjištěných našimi zaměstnanci při stock auditu u jednotlivých prodejců vozidel, které by mohli mít vliv na vývoj další spolupráce.

Kontaktní osoba

Marek Josífek
jednatel

Tel.:+420 608 980 968
E-mail: josifek@car-back.cz

Kancelář společnosti:
CAR-BACK, spol. s.r.o.
Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4
Tel.: +420 608 980 968
Centrum Kuta